Letní provoz MŠ

 
 

Provozní doba mateřské školy o letních prázdninách

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

Na základě domluvy se zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Daskabát - Obcí Daskabát, oznamujeme provoz mateřské školy o letních prázdninách.

 

Mateřská škola bude v provozu do 15. 7. 2022 v běžné provozní době (6,30 – 16,00 hodin).

 

V době od 18. 7. 2022 do 26. 8. 2022 bude mateřská škola uzavřena.

 

V době od 29. 8. 2022 bude mateřská škola opět v provozu v běžné provozní době (6,30 – 16,00 hodin).

 

ŠKOLKOVNÉ NA MĚSÍC ČERVENEC:

- CELODENNÍ POBYT V MŠ 175 Kč

- POLODENNÍ POBYT DÍTĚTE V MŠ 150 Kč

 

ŠKOLKOVNÉ NA MĚSÍC SRPEN (29., 30. a 31. 8. 2022):

- DLE DOHODY SE ZŘIZOVATELEM 0 Kč

 

Od 1. 9. 2022 běžné školkovné ve výši:

- celodenní školné - 350 Kč;

- polodenní školné - 300 Kč.

 

Pro nováčky - nově přijaté děti - v naší mateřské škole platí nástup do MŠ spolu se začátkem nového školního roku - 1. září 2022.

 

Mgr. Eva Maršálková v. r.

ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát, p. o.