Zápis do MŠ - šk. rok 2022/2023

 

Vážení rodiče,

 

v příložených souborech najdete informace k zápisu Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole

 

Zápis dětí se bude konat:

- osobně dne 4. 5. 2022 od 16,00 do 18,00 hodin v MŠ,

- distančně ve dnech 2. 5. až 13. 5. 2022.

 
 

Těšíme se na Vás.

 
 

Bc. Alena Houšková a Tereza Studená, učitelky MŠ Daskabát

Mgr. Petra Bláhová, asistentka pedagoga v MŠ
 
 
 
Přílohy:
 

Žádost o přijetí do MŠ, šk. rok 2022-2023.pdf (165240)

Informace - mateřská škola, přijetí k předškol. vzdělávání.pdf (607384)

Evidenční listo pro dítě v MŠ.pdf (121354)

 

Pokud nemáte možnost přinést do termínu zápisu do MŠ evidenční list potvrzený lékařem, doložte alespoň čestné prohlášení - zde:

Čestné prohlášení k očkování.docx (18637)