Volnočasové aktivity

Ve školním roce 2019/2020 nabízí škola dětem a žákům následující kroužky:

  • Kroužek keramiky
  • Kroužek hry na kytaru
  • Kroužek logopedické prevence Povídálek
  • Kroužek pro badatele Mladý badatel (přírodovědný)
  • Kroužek malování
  • Florbal
Přihláška do kroužku: Prihlaska_do_krouzku.pdf (32459) 

 

Organizace a spolky v obci dále nabízejí kroužky: