Volnočasové aktivity

Ve školním roce 2018/2019 nabízí škola dětem a žákům následující kroužky:

  • Kroužek keramiky
  • Kroužek hry na kytaru
  • Kroužek logopedické prevence Povídálek
  • Kroužek pro badatele Mladý badatel (přírodovědný)
Přihláška do kroužku: Prihlaska_do_krouzku.pdf (32459) 

 

Organizace v obci dále nabízejí kroužky: