Akce a výlety

Výlet ZŠ 3., 4. a 5. ročník do Prahy - 7. 6. 2024

15.06.2024 07:11
Dne 7.6.2024 navštívili žáci 3.-5. třídy hlavní město Prahu. Návštěva směřovala do Technického národního muzea a Zemědělského národního muzea. V Technickém muzeu žáci měli možnost exkurze do uhelno-rudných dolů, kde se podrobně seznámili s technikou a činnostmi spojenými s prací v dolech. Další expozice byly také zajímvavé. Návštěva Prahy končila dobrým jídlem a zmrzlinou.   Zapsala: Hana...

Výlet MŠ a ZŠ 1. a 2. ročník do VÚ Přáslavice - 7. 6. 2024

12.06.2024 22:21
  Maminka Adámka Urblíka pracuje ve VÚ Přáslavice. Poprosili jsme ji, jestli bychom je nemohli přijet navštívit. Ujal se nás rtm. Slováček ze 73. tankového praporu. Komunikace s ním byla velmi příjemná, domluvil nám, že si pro nás přijedou vojenským autobusem. Autobus čekal v přesně stanovenou dobu před budovou MŠ. Děti byly celé napjaté, co nás bude za branami čekat, a myslím, že...

Besídka u příležitosti Dne matek v základní škole dne 21. 5. 2024

30.05.2024 06:03
Naše každoroční květnové besídky patří maminkám. Tentokrát se organizace s nadšeným nasazením zhostila paní učitelka Gajdošová s paní učitelkou Špačkovou. Pomohly dětem nacvičit dlouhou, dramatizovanou verzi pohádky O Sněhurce a sedmi trpaslících.  Všechny děti byly před vystoupením nervózní, ale kdo náš kus na besídce viděl, musí uznat, že veškeré úsilí při přípravě stálo za to a...

Den otevřených dveří v mateřské a základní škole - Hody obce Daskabát

20.05.2024 23:51
Mateřská škola Tak jako každý rok byly i dveře školky pro všechny návštěvníky otevřené. Návštěvníků přišlo přibližně dvacet. Přišli se na nás podívat budou žáčci naší školky, ale i absolventi školky, kteří putovali dál do školy. Děti si pohrály, starší zavzpomínali na bezstarostné chvilky ve školce, a celkově byla atmosféra velmi příjemná a úsměvná při pohledu na staré fotky! Přišel nás navštívit...

Besídka pro maminky v mateřské škole

20.05.2024 23:39
  Na besídku jsme se s dětmi s radostí připravovali a těšili se na ní. Rodiče ale i prarodiče čekalo pásmo písniček, básniček a dramatizace pohádky „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“. Pohádku od Jiřího Žáčka jsme si upravili tak, že ji mohly hrát všechny naše děti. Děti na konci sklidily obrovský aplaus, tak jsme přidali ještě písničku věnovanou maminkám, poté děti předaly...

Kouzelník pro děti z mateřské a základní školy - 9. 5. 2024

11.05.2024 20:57
  Ve čtvrtek 9. května nás navštívili se svou magií kouzelník s paní asistentkou. Dokázali zaujmout jak naše nejmladší děti ze školky, tak i všechny děti ze školy. Čarovali pomocí klobouku a hůlky, ale měli v rukávu i super triky s kartami a s balonky. Děti, ale i paní učitelky, velmi zaujatě koukali pod ruky kouzelníka, který byl velmi šikovný. Kouzelník vyčaroval i bílou holubici...

Čarodějnický rej v základní škole

30.04.2024 18:07
Poslední den v dubnu patřil k čarodějnickým oslavám. Sešlo se velké množství čarodějnic, čarodějů a jejich zvířat. Společně si zahráli rozmanité společenské hry a soutěže. Také si zatančili a do tance pozvali mladší kolegyně a kolegy ze školky. Na závěr nechybělo speciální občerstvení. Všichni se těší na setkání v novém školním roce!   Zapsala: Hana Gajdošová Borůvková, 22. 5....

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

10.04.2024 18:47
V pondělí 8. dubna jsme u nás ve škole měli tradiční milé setkání s předškoláky a jejich rodinou. Konal se totiž zápis do první třídy.  Všechny děti přišly slavnostně oblečené, pozitivně naladěné, avšak taky trošku nervózní z toho, jestli se jim podaří předvést, jak dobře jsou připravené obstát u zkoušky do školy. Naší snahou bylo, aby zůstala dětem na zápis milá vzpomínka. Trpělivě a...

Emongo - žijeme v rytmu Afriky! - program pro děti z ZŠ a MŠ Daskabát a rodiče - 5. 4. 2024

10.04.2024 09:34
  V pátek 5. dubna v 16.30 hodin nás navštívila hudební a taneční skupina Emongo z Konga. Sešli jsme se v místním hudebním klubu "Jack´s Cowhouse club". Představili nám život v Africe, zajímavosti o jejich školách a místních tradicích. Společně jsme si zatančili a zazpívali jejich domorodé písně. Emongo nás dokázalo  všechny roztančit a rozezpívat a také jsme si všichni zahráli na...

Mobilní dopravní hřiště - výukový program pro děti MŠ a děti ZŠ - 5. 4. 2024

10.04.2024 09:31
    V pátek 5. dubna k nám do školy zavítalo mobilní dopravní hřiště – příprava dětí na dopravní výchovu. Během zábavného výukového programu se děti učili základní znaky na pozemní komunikaci a základy chování jak při jízdě tak i při chůzi. Dětem se velmi líbila jízda na čtyřkolkách i pozice policisty, který dohlíží na dodržování pravidel silničního provozu.   Zapsala:...