KROUŽKY V MŠ A ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

(více informací o jednotlivých kroužcích naleznete v záložkách s názvem kroužku)

 

II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Informace: 
 

Informace pro rodiče žáků ZŠ (ze dne 1. 2. 2022):

Tento a příští týden proběhnou následující kroužky: 

Pondělí: 7.2. Keramika (paní uč. Studená) v obvyklém čase 13:45 - 14:45 hod.

Středa: 2.2. a 9.2. Sportovně pohybový kroužek (paní Veronika Křenek - Tošovská) v obvyklém čase 14:30 - 15:15 hod.

Čtvrtek: 3.2. Florbal (p. Bohumil Šíp) v obvyklém čase 14:00 - 15:00 hod.

 

 Od druhého pololetí dochází k určitým změnám (viz tabulka níže):

 

Den

Kroužek

Čas

Vyučující/Trenér

Datum zahájení změny

Pondělí

Sportovně pohybový - (1.050 Kč)

Sportovně pohybový -

(1.050 Kč)

14:00 – 14:45

 

14:45 - 15:30

sl. Poláchová

 

sl. Poláchová

14. 2. 2022

 

14. 2. 2022

Úterý (každé liché)

Klub nadaných dětí (zdarma)

13:15 – 14:45

p. uč. Mgr. Blanka Mráčková

 

Středa (každá sudá)

Keramika (noví 600,- Kč, stávající 300 Kč)

13:45 – 14:45

p. uč. Tereza Studená

9. 3. 2022

Čtvrtek

Florbal (550 Kč)

14:00 – 15:00

p. Bohumil Šíp

 

Pátek

-

-

-

 

 

Důležité:

Sportovně pohybový kroužek bude nově vždy v pondělky s platností od 14.2. 2022 (14:00 - 14:45 hod.) pro základní školu.

Sportovně pohybový kroužek bude nově vždy v pondělky s platností od 14.2. 2022 (14:45 - 15:30 hod.) pro mateřskou školu.

Klub nadaných dětí bude pokračovat ve stejný den i čas, jako tomu bylo v 1. pololetí (každé liché úterý 13:15 - 14:45 hod.).

Keramika bude nově vždy každou sudou středu s platností od 9.3. 2022  (13:45 - 14:45 hod.).

Florbal bude probíhat ve stejný den i čas, jako tomu bylo v 1. pololetí (každý čtvrtek 14:00 - 15:00 hod.).

 

Přihlášení / pokračování / odhlášení kroužku je potřeba písemně potvrdit na tento email a rovněž přes webové stránky – kroužek florbalu www.starsflorbal.cz, sportovně pohybový kroužek www.krouzky.cz.

 

 

 
I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
 
Rozpis kroužků a více informací o každém kroužku naleznete v záložce daného kroužku.
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 
Úterý
 
POHYBOVÉ HRY
 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 
Pondělí
 
KERAMIKA
 
  • každé sudé pondělí v čase od 13,45 do 14,45 hodin
  • kroužek vede paní učitelka Tereza Studená, ZŠ a MŠ Daskabát
 
Úterý
 
KLUB NADANÝCH DĚTÍ
 
  • každé liché úterý v čase od 13,15 do 14,45 hodin
  • kroužek vede paní učitelka Mgr. Blanka Mráčková, ZŠ a MŠ Daskabát
 
Středa
 
POHYBOVÉ HRY
 
 
Čtvrtek
 
FLORBAL
 
  • v čase konání od 14,00 do 15,00 hodin
  • kroužek vede pan Šíp, STARS FLORBAL, informace: www.starsflorbal.cz
 
 
Organizace a spolky v obci dále nabízejí tyto kroužky:
Kroužek mladých myslivců Veverky z Daskabátu, odkaz: Veverky z Daskabátu (kmmveverky.cz)
Mladí hasiči, odkaz: SDH Daskabát (webnode.cz)