Doučování - Národní plán obnovy

 
 
Naše škola je zapojena do projektu Doučování z důvodu dlouhodobého trvání distanční výuky.
Zajímáme se o základní učivo, o jeho upevnění a prohloubení.