MATEŘSKÁ ŠKOLA

    Mateřská škola je v naší obci od roku 1964, kdy byla dne 27. 9. slavnostně otevřena, v dnešní době je jednotřídní a má kapacitu 24 dětí.

    Budova mateřské školy se nachází mezi budovami obecního úřadu a základní školy, ve středu obce.

    Mateřskou školu tvoří šatna, sociální zázemí, kabinet učitelek, herna, tělocvična, jídelna, sklad nářadí a vybavení. V šatně mají děti každé své místo označeno symboly (autíčko, mašinka, lodička, květina, čtyřlístek apod.), kde si ukládají své oblečení. Herna slouží ke hraní dětí, je v ní spousta hraček, které napomáhají dětem rozvíjet logické myšlení, zručnost, fantazii apod. (hry, stavebnice, panenky, herní sety, hudební nástroje). V této herně jsou také stoly a židličky uzpůsobené výšce dětí, u kterých si děti hrají, malují, modelují.  V tělocvičně děti cvičí pod vedením našich učitelek, zpívají a v této místnosti po obědě spávají. V jídelně jsou dětem vydávány obědy - děti se učí slušnému a správnému stolování. Obědy i svačinky vydává provozní pracovnice z kuchyně (výdejny), která splňuje veškeré hygienické požadavky.

   Když to počasí dovoluje, chodí děti v mateřské škole každý den na procházky, při kterých se seznamují s okolím vesnice a přírodou. Navštěvují také místní hřiště, kde se nachází houpačky, skluzavka, lezecké stěny apod. V odpoledních hodinách je dětem k dispozici zahrada za budovou školy, kde je zabudováno mnoho herních sportovních prvků pro děti, mají k dispozici houpačky, pískoviště, lavičky a zahradní domek, ve kterém  jsou uloženy venkovní hračky.

V současné době mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou a dalo by se říci, že si vychovává své budoucí žáky do této školy.

 

Pracovníci mateřské školy:

 
Tereza Studená - zástupkyně ředitelky pro MŠ
 

Dobromila Kenšová, DiS.  - učitelka MŠ

Vendula Smolková - asistentka pedagoga

Mgr. Renáta Daňková, Ph.D. - provozní pracovnice, pracovnice ve výdejně

 

Provozní doba: od 6:30 do 16:00 hodin

Telefon do MŠ: 739 671 113

E-mail: skolka@zsmsdaskabat.cz

 

Školné:

Úplata za předškolní vzdělávání - školné, se hradí bezhotovostně - bankovním převodem, na účet ZŠ a MŠ Daskabát, p. o., a to do 15. dne stávajícího měsíce (např. platba na měsíc březen do 15. 3.).

Číslo účtu: 27-8944250257/0100

Variabilní symbol: bude Vám přiděleno v MŠ. 

Poznámka pro příjemce (není nutné): příjmení dítěte. 

Konstantní symbol: 0558.

 

Výše školného: 

- celodenní školné - 350,00 Kč;

- polodenní školné - 300,00 Kč.

 

Dokumenty mateřské školy:

Provozní řád MŠ: Provozní řád MŠ.pdf (199416)
 

Několik fotek ze školky ...

/album/fotogalerie-materska-skola/img-20180917-105215-jpg/ /album/fotogalerie-materska-skola/img-20180920-092818-jpg/ /album/fotogalerie-materska-skola/img-20180920-093243-jpg/ /album/fotogalerie-materska-skola/img-20180925-091623-jpg/ /album/fotogalerie-materska-skola/photo0114-jpg/ /album/fotogalerie-materska-skola/dsc08082-jpg/ /album/fotogalerie-materska-skola/dsc08119-jpg/