Sponzoři

Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ děkuje touto cestou všem dárcům a sponzorům, kteří podporují činnost školy finančním darem, materiální či osobní pomocí. Velice si vážíme Vaší pomoci. 

 

ekozaba.webnode.cz/

Každoročně štědře organizaci přispívá také Honební společenstvo Daskabát. 

Spolupracujeme s Místní akční skupinou Bystřička.

   

Poděkování patří i těmto institucím, které výrazně finančně podporují naší školu: