ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Září

19. 9. Pedagogická rada MŠ

26. 9. Den otevřených dveří MŠ a ZŠ

30. 9. Svíčkárna Rodas Olomouc (MŠ+ZŠ)

 

Říjen

1. 10. Velkobystřická školní liga v miniházené - 1. turnaj

9. 10. Vystoupení MŠ "U Matýska" pro organizaci SPCCH - Velký Újezd

9. 10. Vystoupení kouzelníka s králíčkem

22. 10. Česko-annglická pohádka "Lazy goat" v kině Metropol (ZŠ)

23. 10. Muzikoterapie (MŠ, ZŠ)

24. 10. Pedagogická rada

28.,29.,30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Maňáskové divadlo Šternberk "Šípková růženka"

Účast na výtvarné soutěži MAS Šternbersko

 

Listopad

Dýňobraní (MŠ)

Pečení chleba (MŠ)

5. 11. Velkobystřická školí liga v miniházené - 2. turnaj

8. 11. Soutěž v hlavolamech - Moravský Beroun

25. 11. Divadlo plyšového medvídka "Jak vypadá ježíšek"

30. 11. Vánoční jarmark + rozsvěcování stromu

Předvánoční fotografování

 

Prosinec

4.-5. 12. Mikuláš v MŠ

21. 12. - 5. 1. Vánoční prázdniny

Vánoční tvůrčí dílna

Návštěva místní kaple (výstava betlémů)

Prohlídka vánočních trhů v Olomouci (ZŠ)

 

Leden 2020

9. 1. - 26. 3. 2020 Plavání (ZŠ,MŠ)

Lyžování "Rok s pohybem"

25. 1. Karneval pro veřejnost

31. 1. Pololetní prázdniny

15.1. Balet "Louskáček" v Moravském divadle v Olomouci

 

Únor

1. - 9. 2. Jarní prázdniny

Návštěva knihovny

?. 2. 2019 Velkobystřická školní liga v miniházené - 3. turnaj

25. 2. Sférické kino v tělocvičně ZŠ

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo matematické soutěže Pangea

 

Březen

Návštěva knihovny - březen - měsíc knihy

Prohlídka základní školy a 1. třídy před zápisem do ZŠ

3. nebo 4. 3. Cestopisný pořad manželů Motani - Borneo (ZŠ) (web)

10. 3. Velkobystřická školní liga v miniházené - 4. turnaj

12. 3. Pedagogická rada

12. 3. Třídní schůzky

13. 3. Hudební pásmo dětí při setkání místních seniorů "U Matýska" MŠ - zrušeno

18. 3. Ukázkova hodina pro rodiče předškolních dětí - zrušeno

Recitační soutěž mikroregionu Bystřička

 

Duben

9. - 13. 4. Velikonoční prázdniny

17. 4. Zdravá pětka z Alberta, ZŠ,MŠ (web) - zrušeno

21. 4. Maňáskové divadlo Olomouc - Zrušeno

Kryštofe, neblbni! (Sdružení D, preventivní program pro ZŠ)

Velikonoční tvoření dětí a rodičů - zrušeno

Zápis do 1. třídy

Příprava záhonů na školní zahradě před sezonou, setí

Čarodějné hrátky v MŠ - zrušeno

Pevnost poznání (ZŠ) - zrušeno

 

Květen

1.5. a  8. 5. Státní svátek

6.5. Akademie - vystoupení ZŠ a MŠ (zrušeno)

19. 5. Pedagogická rada

Bezpečný pes

Fotografování (zrušeno)

Zápisy nových dětí do MŠ

 

Červen

Školní výlet - zrušeno

Školní výlet ZŠ - zrušeno

18. 6. 2020 Zahradní slavnost + pasování předškoláků a čtenářů