Organizace školního roku:

1. pololetí           4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

2. pololetí           1. 2. 2024 – 28. 6. 2024

 

 

Školní rok 

2022 - 2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘŠKÁ ŠKOLA

Zahájení vyučování/MŠ

4. 9. 2023

1. 9. 2023

Podzimní prázdniny

26. 10. 2023 - 27. 10. 2023

xxx

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Pololetní vysvědčení

31. 1. 2024  

xxx

Pololetní prázdniny

2. 2. 2024

xxx

Jarní prázdniny

4. 3. 2024 - 10. 3. 2024

xxx

Velikonoční prázdniny

28. 3. 2024

xxx

Závěrečné vysvědčení/závěr. den v MŠ

28. 6. 2024

12. 7. 2024

Hlavní prázdniny

29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

 15. 7. 2024 - 1. 9. 2024

 

Vloženo 28. 8. 2023 

=dm=