ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Zahájení školního roku: 3. 9. 2018 od 8.00 do 9.00 hodin, poté všichni žáci odchází domů