Organizace školního roku:

1. pololetí           1. 9. 2021 – 31. 1. 2022

2. pololetí           1. 2. 2022 – 30. 6. 2022

 

Školní rok 

2021 - 2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘŠKÁ ŠKOLA

Zahájení vyučování/MŠ

1. 9. 2021

1. 9. 2021 pro nové školkáčky, provoz od  30. 8. 2021

Podzimní prázdniny

27. 10. 2021 - 29. 10. 2021

xxx

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Pololetní vysvědčení

31. 1. 2022  

xxx

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

xxx

Jarní prázdniny

21. 2. 2022 - 25. 2. 2022

xxx

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022

xxx

Závěrečné vysvědčení/závěr. den v MŠ

30. 6. 2022

15. 7. 2022

Hlavní prázdniny

1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

 18. 7. 2022 - 26. 8. 2022