Školní poradenské pracoviště

 

Členové školního poradenského pracoviště:

 

Mgr. Eva Maršálková - výchovný poradce, kontakt: skola@zsmsdaskabat.cz 

Výchovný poradce vede evidenci o žácích se SVP.

 

Mgr. Kristýna Ferová - školní metodik prevence, kontakt: kristyna.ferova@zsmsdaskabat.cz

Školní metodik se zabývá prevencí rizikového chování u žáků, zajišťuje preventivní programy pro žáky.

 

Bc. Lenka Špačková, DiS. - speciální pedagog, kontakt: lenka.spackova@zsmsdaskabat.cz 

Pracuje s žáky se SVP v praktické oblasti, vede předmět speciálně pedagogické péče.

 

PPP Olomouc: tel.:  585 221 045, 585 224 573

Kliničtí psychologové pro děti a mládež

PhDr. Mgr. Martin Slabý, Ph.D.   slaby@centrum.cz; tel.: 608 955 943

PhDr. Jiří Smejkal smejkal-kp@seznam.cz; tel.: 585 438 107, 607 087 274

PhDr. Anita Petrů anitapetru@seznam.cz; tel.: 585 222 068

Mgr. Monika Halířováhalirovamonika@seznam.cz; tel.: 739 995 385

P-Centrum

Lafayettova 47/9, 779 00, Olomouc        www.p-centrum.cz       

RC U Mloka: rcumloka@p-centrum.cz; tel.: 739 201 206

Centrum primární prevence: prevence@p-centrum.cz; tel.: 585 221 983, 739 068 417

Mgr. Veronika Horáková (vedoucí centra)   veronika.horakova@p-centrum.cz; tel.: 585 221 983, 739 068 417                                                                 

Logopedie: tel.:  Mgr. Lucie Vyhlídalová, PhD. – 8.května 65, 78353 Velká Bystřice, tel.: 605117507

Linka bezpečí – zdarma, nonstop  www.linkabezpeci.cz; tel.: 116 111

Linka pro rodinu a školu: 116 000bezplatná non-stop telefonická linka

116000@cestazkrize.net - emailový kontakt  

https://linkaztracenedite.cz/ - anonymní chat každý den 15:00 – 18:00

Mgr. Lucie Hermánková (vedoucí Linky pro rodinu a školu 116 000)

lucie.hermankova@cestazkrize.net,  tel: 608 216 723

 

Policie Velká Bystřice - tel. 974 767 771