Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023 - neinvestiční dotace od Olomouckého kraje 2023

 

Základní škola a mateřská škola Daskabát, p. o. obdržela v roce 2023 dotaci od Olomouckého kraje z Programu na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023 ve výši 28.000 Kč na akci Rozvoj environmentální výchovy a osvěty v mateřské škole při Základní škole a mateřské škole Daskabát, p. o.

 

Za poskytnutí dotace děkujeme.

 

 

Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje 2020 z Programu na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020

Základní škola a mateřská škola Daskabát, p. o. obdržela v roce 2020 dotaci od Olomouckého kraje z Programu na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020 ve výši 30.000 Kč na akci Enviromentální výchova a osvěta v mateřské škole při ZŠ a MŠ Daskabát, p. o.

Za poskytnutí dotace děkujeme.