Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje 2020 z Programu na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020

Základní škola a mateřská škola Daskabát, p. o. obdržela v roce 2020 dotaci od Olomouckého kraje z Programu na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020 ve výši 30.000 Kč na akci Enviromentální výchova a osvěta v mateřské škole při ZŠ a MŠ Daskabát, p. o.

Za poskytnutí dotace děkujeme.