PROJEKTY

  • Ovoce do škol
  • Mléko do škol
  • Celoroční sběr papíru
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternbersko II. - zapojujeme se do projektu, který podporuje financování a sdílení vybraných aktivit mezi školami v blízkých regionech
  • Šablony II - (plánujeme) MŠMT podpoří prostřednictvím vybraných projektů z tzv. Šablon II některé aktivity naší školy