PROJEKTY

  • Operační systém Jan Amos Komenský

  • Název projektu: Škola hrou

 

 
 
 
 
 
  • Ovoce do škol
  • Mléko do škol
  • Celoroční sběr papíru
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternbersko II. - zapojujeme se do projektu, který podporuje financování a sdílení vybraných aktivit mezi školami v blízkých regionech
  • Šablony II. - MŠMT podpoří prostřednictvím vybraných projektů z tzv. Šablon II některé aktivity naší školy
  • M.R.K.E.V. - jsme v síti škol zabývající se ekologickou výchovou
  • MRKVIČKA - sít mateřských škol zabývajících se ekologickou výchovou
  • Les ve škole - užíváme metodiky zážitkové pedagogiky pro učení venku