DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

18.08.2015 12:23

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A  MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT

                      PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC

 DASKABÁT 72, 77200 OLOMOUC

 

 IČO 70985901, IZO 1030480323, , TEL. 585358278, 739653604

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) na naší škole nabízíme vzdělávání žáků podle:


§41 Individuální vzdělávání – „domácí“ školáci
§38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České
republiky – „zahraniční“ školáci


V obou případech plní žáci povinnou školní docházku formou individuální výuky.


K přijetí dítěte do těchto forem vzdělávání je potřeba dodat:


- žádost o přestup,
- žádost o povolení individuálního vzdělávání,
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání zákonného zástupce a vyjádření školského
poradenského zařízení.


Nabízíme:


- možnost návštěvy ve výuce po předchozí domluvě
- možnost účastnit se společných akcí (škola v přírodě, výlety, exkurze)
- konzultace mailem, telefonem, případně domácí návštěvy
- pomoc při formulování cílů pro dítě na konkrétní školní rok
- možnost IVP pro děti s SPU a děti mimořádně nadané

- školního psychologa


Forma přezkušování:


- během týdne před koncem pololetí, možnost domluvy na konkrétní termín
- pozorování práce dítěte na pomůckách v naší škole či ukázka práce na vlastním
  materiálu z domova
- sdílení portfolií pololetní práce při přezkušování, (portfolia – sběr pracovních
  pokroků za pololetí z češtiny, matematiky, angličtiny, projektu, umění a kultury a
  tělocviku), v krabici, listinná, prezentace.. 

 

Další informace o individuálním vzdělávání najdete na stránkách Asociace pro domácí

vzdělávání (ADV) www.domaciskola.cz a na stránkách www.domaciskola.estranky.cz Zajímáte-li se o domácí vzdělávání vašeho dítěte, další informace získáte i v naší škole –

Jiří Weiss, tel. 608821253Začátek formuláře

Konec formuláře

 

 

Zpět