Informace ŠKOLKOVNÉ - pro rodiče dětí MŠ

15.04.2021 20:27

    Vážení rodiče,

    školné za měsíc duben 2021 (případně další měsíce) se bude hradit následovně:

    - děti, které dle mimořádných opatření MZ nemohou být ve školce - školné nehradí. Pokud jste tak již učinili - bude Vám školné vráceno na konci měsíce či začátkem dalšího měsíce (vždy po ukončení daného měsíce). Platí v případě, že se bude jednat o celý měsíc, kdy děti ve školce nebyly.

    - pokud dojde k otevření MŠ pro všechny děti ještě v měsíci dubnu - bude školné sníženo úměrně (poměrem na dny) a bude splatné v náhradním termínu. O výši školného budete informováni přímo v MŠ nebo emailem. Přeplatky školného Vám budou v případě již provedené úhrady vráceny. 

    Pevně věříme, že brzy budou moci do školky všechny děti. Kdyby se tak nestalo, výše uvedené platí i pro měsíc květen a následující.

    Děkujeme za pochopení.

    Mgr. Eva Maršálková

 

Zpět