Nabídka kroužku KERAMIKA v ZŠ - školní rok 2022-2023

06.09.2022 23:59

Keramika

 

- platí pro I. pol. 2022/2023: kroužek začíná 11. 10. 2022 a poté každé liché úterý - 8 lekcí. V čase od 13,30 do 14,30 hodin

- kroužek vede paní učitelka Tereza Studená, ZŠ a MŠ Daskabát

- cena kroužku: 600 Kč/pololetí (hlína, materiál, jiné náklady na provoz keramické pece)

- pro děti od 1. ročníku do 5. ročníku ZŠ

- přihlášky do kroužku jsou k dispozici u paní vyhovatelky ŠD

 
Tvoření s keramickou hlínou, glazování výrobků a používání různých pomůcek a technik.
Spojení keramiky s různými materiály - látka, provázek, přírodniny, aj ...
Rozvoj jemné motoriky a poznání jiné výtvarné techniky.
 
Těší se na Vás paní učitelka Tereza Studená
 
Zpět