Nahlédnutí do spisu - přijetí k předškolnímu vzdělávání

29.04.2020 15:33

Vážení rodiče, 

před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zahájeném správním řízení ve věci "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" v souladu s § 36 odst. 1 a 3 správního řádu. Ve spise se bude nacházet žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kritéria přijímání.

Nahlédnutí do spisu bude možné 14. 5. 2020 ve 14.30-15.00 hodin ve třídě mateřské školy (dle aktuálního bezpečnostního opatření vlády ČR).

Zpět