Sdělení k povinnosti žáků nosit ve škole ochranné prostředky dýchacích cest (roušky)

26.11.2020 09:34

 

        Na základě dotazů rodičů týkajících se povinnosti nosit roušky (či jiný ochranný prostředek dýchacích cest) ve vnitřních prostorách školy pro žáky a všechny osoby nacházející se v budově školy Vám sdělujeme, že není možné nahradit roušku ochranným obličejovým štítem. Ochranný obličejový štít lze použít pouze v kombinaci s dalším ochranným prostředkem dýchacích cest (např. rouškou, ústenkou, šátkem, apod.).

        Přikládáme celé znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN.

        Opis č. I, bodu 1. z tohoto mimořádného opatření:

        Všem osobám se s účinností ode dne 24. listopadu 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
        a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
        b) v prostředcích veřejné dopravy,
        c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
        d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
        e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2  osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
        Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

       

        Dle sdělení Krajské hygienické stanice v Olomouci, kde jsem se přímo na tuto záležitost dotazovala, ochranný obličejový štít není ochranný prostředek dýchacích cest (nosu a úst).

        Děkujeme Vám za pochopení.

                                                                                                                                            Mgr. Eva Maršálková, ředitelka

                                                                                                           

 

Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-24.-11.-2020.pdf (532073)

 

Zpět