Zápisy - zasedání ŠR

 
Zápisy ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Daskabát, p. o. jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.