Mateřská škola - organizace školního roku 2020/2021

 

Září

 • 9. zahájení školního roku
 • „Je to pecka“ – cvičení s dětmi a pro děti
 • Vystoupení st. dětí s kulturním pásmem pro SPCCH
 • Návštěva knihovny
 • Projekt „Od zrníčka ke chlebíčku“ – pečení chleba

 

Říjen

 • Drakiáda společně s EKOžábou
 • Muzikoterapie – hudební pohádka „Zvuky lesa“

 

Listopad

 • Divadlo – „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
 • Výtvarnice v MŠ
 • „Dýňobraní“ – výroba dýní a následná výzdoba na lampionový průvod

 

Prosinec

 • Mikulášování – společný den MŠ a ZŠ
 • Výstava betlémů v místní kapli
 • Rozsvěcování vánočního stromu, Jarmark MŠ
 • Vánoční besídka pro rodiče

 

Leden

 • „Sněhohrádky“
 • Dětský karneval

 

Únor

 • Lyžařská škola „Rok s pohybem“
 • Nemocnice pro medvídky – projekt mediků z FN Olomouc

 

Březen

 • Třídní schůzky
 • Návštěva knihovny – Den knihy
 • Kulturní pásmo dětí MŠ – Setkání seniorů
 • Jarní setí – obilí, přísady
 • 22. 4. Den Vody – „Jak se kapky sešly“

 

Duben

 • Velikonoční tvoření společně s EKOžábou
 • Zdravá pětka
 • Čarodějnické hrátky v MŠ
 • 22. 4. Den Země - „O smutné lesní princezně“

 

Květen

 • Svátek matek – akademie
 • Zápisy do MŠ
 • Canis terapie „Bezpečný pes“
 • Výsadba a osázení školních záhonků

 

Červen

 • Dětský den
 • Školní výlet – Motýlárium
 • Společné focení
 • Pochodové cvičení
 • Pasování předškoláků na školáky

 

Mateřská škola - organizace školního roku 2018/2019

Září

03. 09. - zahájení provozu
25. 09. - Sférické kino "Zvířátka na statku" (přijede ZŠ Doloplazy) - 65 Kč
27. 09. - mateřská škola uzavřena
28. 09. - státní svátek
 
 

Říjen

02. 10. - Divadlo "Skřítek Vítek a mlsné autíčko" (v MŠ Velký Újezd) - 40 Kč
15. 10. Drakiáda, sázení lípy od 15.00 - zahájení týdne oslav 100. výročí založení Československé republiky
23. 10. - Svíčkárna Rodas Olomouc - 160 Kč
 
 

Listopad

04. 11. Lampionový průvod (v 17.00 na hřišti)
05. 11. Maňáskové divadlo Šternberk - 50 Kč
 

Prosinec

04. 12. V MŠ chodí Mikuláš (společně s dětmi ZŠ)
07. 12. Rozsvěcování vánočního stromu (vystoupení dětí, jarmark)
19. 12. Výstava betlémů v místní kapli
 

Leden

08. 01. - Zahájení kurzu plavání (Přerov)
30. 01. - Divadlo plyšového medvídka "Ježek a sněhulák"
 

Březen

21. 03. Maňáskové divadlo Šternberk (od 10.30 hodin)
22. 03. Děti vystoupí na Setkání seniorů
 

Duben

15. 04. Velikonoční tvůrčí dílna
25. 04. Práce na zahradě MŠ - stavba vyvýšeného záhonu
30. 04. Čarodějnické hrátky v MŠ (dopoledne)
 

Květen

02. 05. Zápis do mateřské školy
15. 05. Besídka k příležitosti Dne matek (Sál U Matýska, veřejné)
27. 05. Kouzlení s klaunem (45 Kč)
Návštěva hasičské zbrojnice
 

Červen

05. 06. Společné focení 
07. 06. Dětský den, pasování předškoláků na školáky (dopoledne)
11. 06. Kouzlení s klaunem (45 Kč) 
13. 06. Canis terapie "Bezpečný pes" v 9.00 hod.
18. 06. Výlet na Doubravský dvůr
24. - 28.6. - Pochodové cvičení + piknik (termín dle počasí)