Základní škola - organizace školního roku 2018/2019

 
Jaké pomůcky dětem pořídit: zde.
 
Rozvrh hodin:
 

Září

3. 9. 2018 - zahájení školního roku, uvítání prvňáčků
4. 9. 2018 - první den provozu ŠD a jídelny
25. 9. Sférické kino - 65 Kč
27. 9. - Ředitelské volno
28. 9. - Státní svátek
 

Říjen

23. 10.  Svíčkárna Rodas Olomouc - 9.00-10.30 (1.,2. ročník + MŠ, 160 Kč)
08 - 12. 10. - Úprava školní zahrady (brigáda je zvelebení neuvyužitého prostoru za budovou školy)
15. 10. - Oslava 100. výročí založení Československé republiky - výsadba lípy v 15.00 hodin
15.10. - Drakiáda od 15.30 na louce za školou
18. 10. -A Silly Bear - žáci II. třídy - Česko-anglická pohádka v Kino Metropol - 100 Kč
24. 10. Výlet do Zoo Svatý kopeček (ŠD)
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
 

Listopad

5. 11. Maňáskové divadlo Šternberk - 10.30 hod.,  50 Kč (1.,2. ročník + MŠ)
20. 11. Návštěva planetária v Pevnosti poznání
22.11. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16.00 hodin
 

Prosinec

4. 12. Tvoření s rodiči, dílna, od 15.00
7. 12. Rozsvěcování vánočního stromu (vystoupení žáků, prodejní jarmark našich výrobků)
19. 12. Výstava betlémů v místní kapli
21. 23. Vánoční besídka pro děti (dárečky, pohádky, koledy, prostě den bez učení)
 

Leden

8. 1. Zahájení kurzu plavání (Přerov)
14. 1. KONZULTACE 15.00 - 16.30
 

Únor

 

Březen

 

Duben

11. 4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16.00 hodin
 

Květen

7.5. Školní výlet


Červen

13.6. KONZULTACE 15.00 - 16.30
24.- 25. 6. Putování po okolí obce