Základní škola - organizace školního roku 2018/2019

 
Jaké pomůcky dětem pořídit: zde.
 
Rozvrh hodin:
  • 1. ročník -  
  • 2. ročník -
  • 3. ročník -
  • 4. ročník -
  • 5. ročník -
 

Září

3. 9. 2018 - zahájení školního roku, uvítání prvňáčků
4. 9. 2018 - první den provozu ŠD a jídelny
25. 9. Sférické kino - 65 Kč
27. 9. - Ředitelské volno
28. 9. - Státní svátek
 

Říjen

23. 10.  Svíčkárna Rodas Olomouc - 9.00-10.30 (1.,2. ročník + MŠ, 160 Kč)
08 - 12. 10. - Úprava školní zahrady (brigáda je zvelebení neuvyužitého prostoru za budovou školy)
15. 10. - Oslava 100. výročí založení Československé republiky - výsadba lípy v 15.00 hodin
15.10. - Drakiáda od 15.30 na louce za školou
18. 10. -A Silly Bear - žáci II. třídy - Česko-anglická pohádka v Kino Metropol - 100 Kč
24. 10. Výlet do Zoo Svatý kopeček (ŠD)
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
 

Listopad

5. 11. Maňáskové divadlo Šternberk - 10.30 hod.,  50 Kč (1.,2. ročník + MŠ)
20. 11. Návštěva planetária v Pevnosti poznání
22.11. - TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16.00 hodin
 

Prosinec

4. 12. Tvoření s rodiči, dílna, od 15.00
7. 12. Rozsvěcování vánočního stromu (vystoupení žáků, prodejní jarmark našich výrobků)
19. 12. Výstava betlémů v místní kapli
21. 23. Vánoční besídka pro děti (dárečky, pohádky, koledy, prostě den bez učení)
 

Leden

8. 1. Zahájení kurzu plavání (Přerov)
14. 1. KONZULTACE 15.00 - 16.30
27.1. Karneval
 

Únor

14. 2. Den otevřených dveří v ZŠ 14.30 - 16.30 hodin
 

Březen

21.3. Maňáskové divadlo Šternberk
22. 3. Žáci vystoupí na Setkání seniorů
 

Duben

4. 4. Zápis do 1. ročníku
23. 4. Den Země (ŠD)
25. 4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16.00 hodin
 

Květen

6.5. Účast ŠD na Vítání občánků v Daskabátě
9. 5.  Vlastivědná exkurze do Prahy
14. 5. Giganti doby ledové ve Vlastivědném muzeu v Olomouci  (ŠD)
15. 5. Besídka k příležitosti Dne matek (sál U Matýska, veřejné)
27. 5. Kouzlení s klaunem (45Kč)
31. 5.  Zahradní slavnost - dětský den s pasováním prvňaček na čtenářky
 


Červen

5. 6. Fotografování
13.6. KONZULTACE 15.00 - 16.30
(10.6.) Procházka k památníku Otty Wolfa (celodenní)
(17.6.) Procházka k Zákřovskému žalovu (ŠD)