.... stránka v úpravě. Bude upraveno do 31. 8. 2023.
 

Režim školy:

 

 

Škola otevírá pro všechny žáky

 

07:30

1. vyučovací hodina

08.00 – 08.45

2. vyučovací hodina

08.55 – 09.40

3. vyučovací hodina

10.00 – 10.45

4. vyučovací hodina

10.55 – 11.40

5. vyučovací hodina

11.50 – 12.35

6. vyučovací hodina

13.00 – 13.45

Provoz školní družiny

06,30 – 07,50

11,30 – 16,00

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola - organizace školního roku 2020/2021

 
 

 

ZÁŘÍ

 • 1. 9. Zahájení nového školního roku
 • 3. 9. Schůzka s rodiči
 • Nordic walking ve školní družině

 

ŘÍJEN

 • Návštěva ZOO Olomouc- Sv. Kopeček

 

LISTOPAD

 • Vánoční jarmark + rozsvěcování stromu
 • Předvánoční fotografování
 • ČJ x AJ divadlo – online – EGG ON A TRIP

 

PROSINEC

 • Mikuláš v MŠ
 • Vánoční tvůrčí dílna
 • Návštěva místní kaple (betlémy)
 • Vánoční besídka pro žáky

 

LEDEN

 • Leden-únor – lyžování „Rok s pohybem“
 • Karneval  pro veřejnost

 

ÚNOR

 • Školní výtvarná soutěž
 • Matematická soutěž

 

BŘEZEN

 • Návštěva knihovny – březen – měsíc knihy
 • Prohlídka základní školy a 1. třídy před zápisem do ZŠ
 • 3. 3. Cestopisný pořad manželů Motani – Velké safari a malé surikaty ( 8:15)
 • Třídní schůzky
 • Ukázková hodina pro rodiče předškolních dětí

 

DUBEN

 • Velikonoční tvoření dětí a rodičů
 • Zápis do 1. třídy ZŠ
 • Příprava záhonů na školní zahradě před sezonou, setí
 • Cyklovýlet – ZŠ
 • 1. 4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek)

 

KVĚTEN

 • Akademie
 • Fotografování
 • Zápisy nových dětí do MŠ

 

ČERVEN

 • Školní výlet ZŠ
 • Zahradní slavnost + pasování předškoláků a čtenářů