Školní družina

    Vzhledem k odpolednímu vyučování a odpoledním kroužků jsou všichni žáci zapsáni ve školní družině. Její náplň práce se řídí vlastním vzdělávacím programem pro školní družinu. Vzhledem k oborovému zaměření vychovatelky jsou děti vedeny k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a přírodním vědám, k environmentálnímu a ekologickému cítění, k udržitelnému životnímu stylu vzhledem k potřebám celého světového ekosystému.

 Provoz je denně do 15:30, což je limitováno malým počtem dětí a možností úvazku vychovatelky. Děti tráví čas v hernách družiny, na hřišti nebo v lese, součástí jsou i hry na zahradě školy a v zimě za dobrých sněhových podmínek chodí děti sáňkovat. Nedílnou součástí výchovného programu školní družiny je upevňování a prohlubování společenských návyků a dodržování společenských norem hlavně při stolování ve školní jídelně. Důležitou součástí školní družiny je vést děti k zodpovědnosti, soudržnosti, kamarádství a slušnému chování.

 

Pracovníci školní družiny: Bc. Lucie Urbanová - vychovatelka

Provoz školní družiny: od 11:40 do 15:30 hodin

Kontakt na vychovatelku:   602 372 709

 

Organizační pokyny pro rodiče:

  • Žáci se pouštějí ze školní družiny domů dle domluvy s rodiči na začátku školního roku,
  • pokud je potřeba, aby dítě odešlo ze školní družiny dříve nebo později, odevzdají děti lísteček s datem  a časem odchodu, nebo se rodiče domluví osobně či telefonicky,
  • dětěm mohou rodiče objednat odpolední svačiny, které dostanou v odpoledních hodinách (cca ve 14:30): cena 8 Kč.
V srpnu roku 2018 došlo k zásadní rekonstrukci prostor školní družiny. Původní koberec, obložení stěn a přesluhující nábytek nahradilo nové moderní vybavení. Z podlahy v obou hernách byl odstraněn tmavý zátěžový koberec, který už dlouho přesluhoval a nahradilo ho omyvatelné, světlé lino. Společně s bílou výmalbou stěn se prostory opticky zvětšily a prosvětlily. Herny družiny jsou dnes vybaveny moderním a funkčním nábytkem, který lépe vystihuje potřeby zařízení. Na rekonstrukci se podílel také spolek Ekožába, z. s., kterému velice děkujeme. Na nás nyní je, abychom si družinu podle svého vyzdobili a zútulnili... :-)
Stará a nová podoba školní družiny.
 

Fotogalerie školní družiny

/album/fotogalerie-skolni-druziny/a49674083-540509119799225-6777643888430546944-n-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/a49690874-2265889776778852-5265334033188913152-n-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/a42905185-305529613606725-2906624615126138880-n-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-133937-hdr-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-134040-hdr-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-134610-hdr-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-134942-hdr-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-135004-hdr-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-135541-hdr-jpg/