Školní družina

    Vzhledem k nižšímu počtu dětí, odpolednímu vyučování a kroužkům jsou všichni žáci zapsáni ve školní družině. Její náplň práce se řídí vlastním vzdělávacím programem pro školní družinu. Vzhledem k oborovému zaměření vychovatelky jsou děti vedeny k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a přírodním vědám, k environmentálnímu a ekologickému cítění, k udržitelnému životnímu stylu vzhledem k potřebám celého světového ekosystému.

    Provoz je denně do 16:00 hodin, což je limitováno malým počtem dětí a možností úvazku vychovatelky. Děti tráví čas v hernách družiny, na hřišti nebo v lese, součástí jsou i hry na zahradě školy a v zimě za dobrých sněhových podmínek chodí děti sáňkovat. Nedílnou součástí výchovného programu školní družiny je upevňování a prohlubování společenských návyků a dodržování společenských norem hlavně při stolování ve školní jídelně. Důležitou součástí školní družiny je vést děti k zodpovědnosti, soudržnosti, kamarádství a slušnému chování.

 

Pracovníci školní družiny:

Mgr. Kristýna Ferová, DiS. - vychovatelka, kontakt: email: kristyna.ferova@zsmsdaskabat.cz, tel.: 585358278, 735 935 409

Bc. Lucie Urbanová - asistentka pedagoga

 

Provoz školní družiny: 

- ranní družina:              od 6,20 do 7,30 hodin

- odpolední družina:      od 11,20 do 16,00 hodin

 

Kontakt na vychovatelku ŠD:   Mgr. Kristýna Ferová, DiS., telefon: 735 935 409

 

Organizační pokyny pro rodiče:

  • žáci se pouštějí ze školní družiny domů dle domluvy s rodiči na začátku školního roku,
  • pokud je potřeba, aby dítě odešlo ze školní družiny dříve nebo později, odevzdají děti lísteček s datem  a časem odchodu, nebo se rodiče domluví osobně,
  • dětěm mohou rodiče objednat odpolední svačiny, které dostanou v odpoledních hodinách (cca ve 14:30): cena ve šk. r. 2023-24 je 11 Kč.

 

Dokumenty:

 
 
Vnitřní řád školní družiny -   Vnitřní řád školní družiny (2).pdf (162766)
 
 
Žádost o uvolnění ze ŠD - Žádost o uvolnění žáka ze ŠD.pdf (472929)
 
 
Pravidla ŠD - Pravidla.pdf (78920)
 
V srpnu roku 2018 došlo k zásadní rekonstrukci prostor školní družiny. Původní koberec, obložení stěn a přesluhující nábytek nahradilo nové moderní vybavení. Z podlahy v obou hernách byl odstraněn tmavý zátěžový koberec, který už dlouho přesluhoval a nahradilo ho omyvatelné, světlé lino. Společně s bílou výmalbou stěn se prostory opticky zvětšily a prosvětlily. Herny družiny jsou dnes vybaveny moderním a funkčním nábytkem, který lépe vystihuje potřeby zařízení. Na rekonstrukci se podílel také spolek Ekožába, z. s., kterému velice děkujeme. Na nás nyní je, abychom si družinu podle svého vyzdobili a zútulnili... :-)
Stará a nová podoba školní družiny.
 

Fotogalerie školní družiny

/album/fotogalerie-skolni-druziny/a34415253-10216285575277242-2974682542344503296-n-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/a34479216-10216285573797205-7137824621876740096-n-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/a34506974-10216285558556824-5212262561126285312-n-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/a34399612-10216285564196965-765838238479810560-n-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/a34529459-10216285565396995-5865709236410908672-n-jpg/ /album/fotogalerie-skolni-druziny/a34667622-10216285568157064-832191467408588800-n-jpg/

Školní družina

V této rubrice nejsou žádné články.