Informace pro rodiče a děti k provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY Daskabát od 12. 4. 2021

08.04.2021 16:29

Organizace příchodu předškolních dětí do MŠ

 

Rodič použije dezinfekci u vstupu do šatny, musí mít respirátor dle norem.

 

Testování – pondělí a čtvrtek

  • Provádí rodič bezprostředně po příchodu dítěte do MŠ
  • Doba trvání cca 20 minut, vyčleňte si prosím ráno dostatek času na vyhodnocení testu (trvá 15 minut)
  • Dětem vysvětlete a sami vyzkoušejte v domácích podmínkách, jak testování probíhá – viz instruktážní video na stránkách školy
  • Při testování mohou být pouze dvě děti s doprovodem, ostatní čekají před budovou MŠ
  • Po provedení testu čeká rodič mimo budovu mateřské školy na vyhodnocení, poté teprve odchází
  • Dítě, které prodělalo COVID onemocnění a může výsledek doložit certifikovaným pracovištěm, nemusí být testované
 
  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě (poskytovatelem zdravotních služeb dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů), které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování.

 
Informace k 1. fázi otevírání škol a režimových opatření dle MŠMT:
 
 
Kolektiv MŠ Daskabát
 
 
 

Informace pro rodiče: testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáky: testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Leták pro rodiče: testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Leták pro žáky: testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Návod k testování - Singclean: testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Odkaz na video testování - instruktáž: youtu.be/BmDnd140UH4

 

 

Zpět