Dokumenty ZŠ

 
Veškeré dokumenty školy (školní řád MŠ, školní řád ZŠ, školní řád ŠD, vnitřní řády MŠ, ZŠ, MŠ, ŠJ, vyroční zprávy ZŠ a MŠ Daskabát, p. o., školní vzdělávací programy MŠ, ZŠ, ŠD, a jiné dokumenty) jsou k nahlédnutí u ředitelky školy Mgr. Evy Maršálkové v základní škole.