SCHŮZKA V MŠ

31.03.2017 22:07

DNE 5. DUBNA 2017 SE BUDE KONAT SCHŮZKA RODIČŮ 

V MŠ V 15:30 V PROSTORÁCH MŠ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Zpět