Školné v MŠ

25.02.2020 13:41

Vážení rodiče, s účinností od 1. 3. 2020 se mění úplata za předškolní vzdělávání ( dále jen školné) v naší mateřské škole. Školné se bude hradit bezhotovostně - bankovním převodem na účet ZŠ a MŠ Daskabát, p. o., a to do 15. následujícího měsíce ( např. platba na měsíc březen do 15. 3.). Podrobnější informace k platbě získáte u paní učitelky Houškové.

Zpět