Zápis do první třídy

28.02.2019 10:37

Zápis do první třídy je stanoven na čtvrtek 4. dubna 2019 od 12.30 hodin. Zákonní zástupci s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud možno přineste vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně Žádost o odklad) a Zápisní list (oboje k dispozici v MŠ).

Zájemci o individuální vzdělávání mají možnost domluvit se na zápise v jiném termínu dle možností.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - stáhnout

Žádost o odklad školní docházky - stáhnout

Zápisní list - stáhnout

Desatero pro rodiče předškoláka -  stáhnout 

 

 

Zpět