Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení - změny od 24. 5., 31. 5. 2021

27.05.2021 13:23

 

Na základě Mimořádného opatření MZd ze dne 22.5.2021 se mění doba po prodělání onemocnění Covid-19, po kterou žáci nemusí podstupovat preventivní testování ,a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-19 na 180 dní. 

Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp). 

Tento dokument prosím předejte třídní učitelce u prvního testování v týdnu, popř. zašlete na email (skola@zsmsdaskabat.cz) do nástupu dítěte do školy. 

Pokud potvrzení/zpráva nebudou doloženy, žáci se budou účastnit testování dle harmonogramu školy.

 

 

 
 
Informace z MŠMT (zdroj: koronavirus.edu.cz )
 
Od 31. 5. 2021:
 
Od 24. 5. 2021:
 
 
Instruktážní video k novým testům Ag Testy Sejoy: 
 
 
 
Zpět