Bližší informace k zápisu do mateřské školy

15.04.2020 11:04

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 – mimořádná opatření

 

Zápis do mateřské školy proběhne v souladu s právními předpisy § 34 z 561/2004 Sb., ale s upuštěním některých tradičních postupů.

 

Zápis se uskuteční v termínu od 4. 5. do 7. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

 

Co je potřeba k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Kopie rodného listu dítěte
  • Doložit řádné očkování dítěte, netýká se dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání – rodič doloží kopii očkovacího průkazu

 

Přihlášky je možno dodat:

  • Do poštovní schránky umístěné u hlavních dveří u MŠ (zaslat poštou, vhodit osobně)
  • Do datové schránky ID datové schránky: 77gmcky
  • Emailem – žádost musí být opatřena elektronickým podpisem – msdaskabat@gmail.com

 

Každému dítěti bude přiřazeno registrační číslo. Proto je třeba, aby na žádosti bylo vyplněno telefonní číslo nebo vypsaný email, abychom vás mohli zkontaktovat a přidělit toto registrační číslo, podle kterého najdete, jestli dítě bylo přijato do MŠ.

 

Na základě školského zákona 561/2004 stanovuji pravidla pro přijetí dětí do MŠ Daskabát:

  1. děti s trvalým pobytem v Daskabátu, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 a více let a děti s OŠD
  2. děti s trvalým pobytem v Daskabátu dle věku, od nejstaršího
  3. děti, které mají v MŠ sourozence a nemají trvalý pobyt v obci

 

Zákonný zástupce může pro své dítě (pro které je předškolní vzdělávání povinné) zvolit individuální vzdělávání. Své dítě pak může vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

 

DOKUMENTY:

Čestné prohlášení k očkování.docx (10483)

Zadost_o_prijeti_do_ms.docx (24361) (varianta žádosti WORD)

Zadost_o_prijeti_do_ms.pdf (164684) (varianta žádosti PDF)

 

informace o MŠ.odt (7463)

Zápis_mimoradna_opatreni2020.pdf (130235)

 

Zpět