Informace pro rodiče a žáky k provozu ZÁKLADNÍ ŠKOLY Daskabát od 12. 4. 2021, včetně rozvrhu hodin

08.04.2021 15:47

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 přecházíme zpět na prezenční výuku, která nebude probíhat v naší škole rotačně. Do školy tak budeme chodit každý týden. V provozu bude i školní družina (ranní od 6:30 do 7:50 hodin, odpolední od 11:40 do 16:00 hodin).

 

Testování:

S nástupem dětí do škol nás čekají jisté povinnosti ve formě testování žáků i pedagogů. Testovat se bude 2x týdně (v pondělí a čtvrtek) bezprostředně po příchodu do školy nebo školní družiny. Žáci, kteří navštěvují ranní školní družinu, budou testováni ve školní družině. Žáci, kteří přijdou do školy po 7:50 hodin, budou testováni v kmenových třídách.

Žáci se budou testovat sami pomocí antigenních testů do kraje nosu. Instruktážní video, jak to bude vypadat, najdete na webových stránkách školy. S testováním žáků 1. – 3. ročníků mohou přijít pomoci i rodiče.

Bez provedení testu mají žáci zakázanou přítomnost na prezenčním vyučování, musí se řádně omluvit své třídní učitelce a bude jim poskytnuta pouze podpora ve formě domácího vzdělávání.

V případě pozitivního antigenního testu se bude postupovat v souladu s vydanými nařízeními, které najdete také na našich webových stránkách.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě (poskytovatelem zdravotních služeb dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů), které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování.

 

Roušky:

Po celou dobu vyučování musí mít žáci zakrytá ústa a nos (chirurgickou rouškou nebo nanorouškou, která vyhovuje platným normám). Rodiče, kteří doprovázejí své děti na testování, musí mít po celou dobu respirátor.

 

Stravování:

Všichni žáci budou automaticky přihlášeni ke stravování od 12. 4. 2021. Odhlašování obědů poté probíhá opět individuálně.

 

Rozvrh hodin:

Výuka bude pokračovat podle rozvrhu hodin, který byl platný od 1. 9. 2020. Najdete ho i na webových stránkách školy.

 

Výuka:

Podrobnosti o výuce v nadcházejících týdnech budeme zasílat na začátku příštího týdne. Na pondělní vyučování se nachystejte podle rozvrhu hodin.

 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Věříme, že to společně zvládneme a budeme se těšit z toho, že konečně můžeme být všichni zase ve škole a spolu.

 

Kolektiv ZŠ Daskabát

 

 

ROZVRHY HODIN:

1. ročník:  rozvrh hodin 1roč..doc (59392)

2. ročník:  rozvrh hodin 2roč..doc (55808)

3. ročník:  rozvrh hodin 3roč..doc (59392)

4. ročník:  rozvrh hodin 4roč..doc (49664)

5. ročník:  rozvrh hodin 5roč..doc (55808)

 
 

INFORMACE Z MŠMT:

Informace pro rodiče: testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáky: testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Leták pro rodiče: testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Leták pro žáky: testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Návod k testování - Singclean: testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

Odkaz na video testování - instruktáž: youtu.be/BmDnd140UH4

 

 

Zpět