Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

11.04.2019 18:49

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Daskabát, příspěvkové organizaci:

 

Uchazeč rozhodnutí
1 přijat/a
2 přijat/a
3 přijat/a
4 přijat/a
5 přijat/a

 

V Daskabátě dne 11. 4. 2019

 

V případě, že naši školu bude navštěvovat vyšší počet žáků, nabídneme také ranní družinu od 6.45 hodin.

Zpět