Zápis do mateřské školy

10.04.2019 11:15

Zápis do mateřské školy Daskabát na školní rok 2019/20 se koná

v souladu s §34 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon,

dne 2. 5. 2019 od 9:00 do 13:00 hod.

 přímo ve třídě mateřské školy.

 

 

K zápisu přijďte s dítětem, s sebou si přineste:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • nezbytnou podmínkou přijetí dítěte, kterou stanoví zákon č.258/2000 Sb., §50, je potvrzení o zdravotní způsobilosti a řádném očkování dítěte (výjimku mají děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání).
  • formuláře jsou k vyzvednutí v MŠ
Zpět